Byggelement passivhus

Betongväggar med ytterst hög täthet och isoleringsförmåga.
 
Hedas prefabricerade betongelement för passivhus är vanligen något tjockare än standard. I de fall där det efterfrågas en förhållandevis tunn passivhusvägg kan betongelementen förses med modern, högvärdig isolering för att nå samma egenskaper. Det färdiga väggelementet erhåller då U-värden från 0,11 W/m2K eller ännu bättre.
 
Låt oss ta en närmare titt på konstruktionen:
 
– Tack vare en konstruktion med yttre betongskiva, isolering i mitten och en inre betongskiva blir betongelementet ytterst tåligt, tätt och värmeutjämnande. Detta ger i sin tur ett passivhus med hög boendekomfort.
 
– Tack vare de oorganiska materialen i konstruktionen får betongelementet en lång livslängd.
 
– Med en integrerad putsyta i väggens yttre betongskiva minskar risken avsevärt för putsskador.
 
– Hedas prefabricerade väggelement levereras våningshöga och kan anpassas till olika typer av bjälklag.
 
För mer information om Hedas väggelement kontakta Kjell Samuelsson: tel 033–22 24 16, kjell.samuelsson@heda.se.