E-tunablocket

E-tunablocket – Ett komplett murningssystem för fasader och murar

 

Att bygga nytt ställer höga krav på vilket byggmaterial som ska användas. Å ena sidan ska den ge rätt känsla i fråga om utseende, yta färg och form. Samtidigt ska det vara ett material som tål decennier av yttre påfrestningar från vårt nyckfulla nordiska klimat.

 

Från bostadshus till murkreationer

 

Jäders klassiska E-tunablock är väl beprövat och välkänt för sina bärande, vattenavvisande och frostressistenta egenskaper. Dess knäckta yta och otaliga färgval gör blocket till ett tacksamt designelement som skänker tyngd och karaktär åt fasaden. E-tunablocket är en mångsidigt mursten som har gett liv åt allt ifrån bostadshus, till murar och stall. Mura hela fasaden, eller kombinera med en vacker träpanel. Det är bara din fantasi som sätter gränserna.

 

För mer information och kontakt:
Patrik Södermark
Tfn. 016-960 86
patrik.sodermark@heda.se

 

etuna_knackt_250x250

Här visas E-tunablocket med knäckt yta.

 

• E-tunablocket är ett hålblock tillverkat av sand, cement, vatten, vattenavvisande tillsatsmedel och färgpigment

• Tryckhållfasthet: 5 Mpa

• Fuktbetingande rörelser: (SS 22 72 31) 0,4 %

• Vattensugning: (SS 22 72 31) 0,9-1,1 kg/m2

• Blocken är frostresistenta

• Värmekonduktivitet: λ p = 0,60 W/m C

• Mönsterskydd: nr 34865

Murning. Blocken ska muras med tvåhandsfattning. Murverket utförs med förband. Skiftgång 150 mm vilket ger liggfog på 12 mm. Ventilations och dräneringsöppningar i murverk ska finnas. Luftspalt bakom murverk ska hållas ren från bruksspill.

Murbruk. Rekommenderad murbrukskvalitet: B. E-tunablocket innehåller vattenavstötande medel och är därmed mindre sugande än andra betongprodukter, varför bruket bör anpassas för dessa block.

Dilationsfogar. Ska finnas på ett avstånd av ca 6 m. Fogmassa väljs beroende av miljö.

Glidskikt. Bör finnas mellan murblock och betongsockel. Glidskikt bör även finnas mellan murblock och övergång till material med andra egenskaper.

Armering. Mellan första och andra skift bör armering inläggas. Armera även under och över öppningar i murverk. Vid dilationsfogar ska armering alltid brytas. I övrigt armeras vart 3-4 skift eller enligt konstruktörens anvisningar.

Klamring av E-tunablockets murverk utförs enligt byggnadsbeskrivningen. Minst 4 kramlor m2.

Dimensionerande temperaturrörelse 0,5 mm/m.

Här kan du ladda ned produktblad med storlekar, vikt m.m.

Ladda ned produktblad som PDF >>